kapital_ludzki.jpgwup_w_rzeszowie.jpgueefs_l-kolor.jpg
  


Projekt "Czas na zmiany" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,


Obszar realizacji :
województwo podkarpackie w szczególności powiat ropczycko-sędziszowski


Czas trwania projektu :
01 styczeń 2010 r. - 31 czerwiec 2011 r.

Cele projektu :
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie do czerwca 2011 roku kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz poprawa do dostępu do zatrudnienia co najmniej 110 osób niezatrudnionych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców.

Celem szczegółowym jest zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, dostosowanie kwalifikacji beneficjentów do potrzeb pracodawców w regionie, poprzez szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i rozwijanie umiejętności kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. W projekcje weźmie udział 110 osób w tym przynajmniej 69 kobiet w celu osłabienia istniejących nierówności na lokalnym rynku pracy.


W ramach projektu będziemy realizować
bezpłatne kursy :
 -Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
 
-Kurs florystyczny
 
-Kurs kadry i płace
 
-Kurs techniki sprzedaży z kasą fiskalną
 
-Kurs stylizacji paznokci
 -Podstawy obsługi komputera


Uczestnikom projektu oferujemy : 
 
 •       kurs,
 •       trening interpersonalny tj: szkolenia motywujące
 •       techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 •       indywidualne doradztwo zawodowe
 •       oraz indywidualne doradztwo psychologiczne

 Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Warunki uczestnictwa:

-szkolenia skierowane są dla osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko- sędziszowskiego

-szkoleniem mogą zostać objęte osoby niezatrudnione,które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej z jednego powodu : ubóstwa, bezdomności, przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

   „Nasz projekt przyczynia się do zniesienia nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji, dlatego do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn naszego powiatu” 

Więcej informacji w zakładce aktualności.

Pliki do pobrania:
 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego
 3. Deklaracja Uczestnictwa
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Regulamin projektu
 6. Zapytania ofertowe - przedstawiciel handlowy
 7. Zapytania ofertowe - wynajem sal
 8. Zapytania ofertowe - catering
 9. Zapytania ofertowe - doradztwo zawodowe
 10. Zapytania ofertowe - organizacja kat. B
 11. Zapytania ofertowe - psycholog
 12. Zapytanie ofertowe - florystyka
 13. Zapytanie ofertowe - podstawy obsługi komputera
 14. Zapytanie ofertowe - stylizacja paznokci
 15. Zapytanie ofertowe - kadry i płace
 16. Zapytanie ofertowe - techniki sprzedaży z kasą fiskalną
 

Stowarzyszenia "Porozumienie Samorządowe"
Osiedle Młodych 1, 39-120 Sędziszów Młp.
tel./fax. 017 22 20 067
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zapraszamy codziennie w godzinach: 7.00 - 15:00

 

LogowanieGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość